Ambalaža

Navigacija:  Robno i materijalno > Zajedničko za sve dokumente >

Ambalaža

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovisno o tipu i vrsti dokumenata za koju je označeno praćenje ambalaže vidimo ovaj jezičak:

 

clip0646

 

Ambalaža - iz registra ambalaže

Ulaz - primljeno ambalaže

Izlaz - predano ambalaže

 

Prilikom unosa stavke za artikal koji ima pridruženu ambalažu program automatski popunjava ovu sekciju.

Klikom na tipku "Osvježi" program ponovno preračuna ambalažu za sve pozicije.