Administrator

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Administrator

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Administratorski dio aplikacije omogućuje izmjene ponašanja aplikacije. Predviđen je za naprednije korisnike, i nije preporučljivo da se išta mijenja od strane običnog korisnika. Modul pokriva:

 

Sigurnost

Definicije

Alati

Prijenos podataka

Robno

Knjige KUF/KIF

Kadrovi plaće

Financijsko

Osnovna sredstva

 

Na postavke se često utječe automatskim ažuriranjima aplikacije pa su opisi dostupnih postavki samo namijenjeni autoru aplikacije i/ili ovlaštenim implementacijskim partnerima.

 

U OVOJ SEKCIJI NE MIJENJAJTE SAMI NIŠTA JER MOŽE DOĆI DO GUBITKA PODATAKA I SMETNJI U POSLOVANJU!

IPSOFT NE ODGOVARA ZA NASTALE PROBLEME PRILIKOM NESTRUČNOG RUKOVANJA!