IPIS Online

IPIS poslovni sustav od sada i u oblaku. Pristupite svojim podatcima tamo gdje i kada vam trebaju. Uključeno održavanje i nove verzije, te sigurni smještaj podataka na našim poslužiteljima. Bez skrivenih troškova!

IPIS Online - poslovno-računovodstveni program u oblaku

Čisti HTML5

Aplikacija je izrađena korištenjem najmodernijih web tehnologija te ne zahtijeva nikakve instalacije na računalu klijenta. Potrebno je samo unijeti korisničko ime i lozinku!

Potpuno sigurna

Aplikacija koristi https protokol za enkripciju podataka između Vas i servera. Pored toga, izrađujemo svakodnevne sigurnosne kopije Vaših baza podataka!

Podrška uključena

U mjesečnu pretplatu je uključena podrška i nove verzije. Sve zakonske promjene su dostupne u najbržem mogućem roku.

Privatnost

Diskrecija i privatnost korisnikovih podataka su nam na prvom mjestu. Ne bismo se bavili ovim poslom da dopuštamo bilo kakve kompromise.

Što kažu korisnici?


IPIS nudi najbrži mogući način obračuna plaća kako za tvrtke tako i za poduzetnike. Budući da vodimo knjige za dosta malih poduzetnika, automatska izrada knjiga prihoda i rashoda značajno olakšava posao. Naši partneri iz IPSoft-a nam daju najbolju moguću podršku i nikad ne moramo čekati na odgovor na moguća pitanja ili probleme.

Mira Kelava, samostalni računovođa

Stabilnost podataka, brzina rada i zakonska usklađenost su nam najbitnije osobine poslovnog sustava. IPIS ima baš sve to. Za svaku preporuku.

Stipica Perić, SP Integral d.o.o.

Prije korištenja IPIS računovodstvenog programa podatke smo spremali u više različitih baza podataka/datoteka. Uz to je naš računovodstveni program imao veoma nestabilnu bazu podataka pa nismo bili sigurni u ispravnost podataka. IPIS je u potpunosti promijenio način rada, pa primjerice unos računa komitenata uz automatsko kontiranje je ubrzao posao za nekoliko desetaka puta, a nakon unosa odmah imamo PDV prijavu, D PDV obrazac i stavke glavne knjige.

Verica Bagarić, Veral d.o.o.

Glavna karakteristika poslovnog programa IPIS i tima iz IPSoft-a je dozvola sudjelovanju nama korisnicima u razvoju i usklađivanju zakonskim odredbama. Mi se ne moramo prilagođavati načinu rada programskog rješenja, a svaka funkcija se izvodi logično, najbliže načinu rada u našem knjigovodstvenom servisu.

Ivan Perić, IP Promet d.o.o.

Moduli poslovnog sustava

Usluga pokriva sljedeće dijelove poslovanja:

Robno i materijalno knjigovodstvo

Korištenjem modula "Robno i materijalno knjigovodstvo" u mogućnosti ste pokriti sav promet roba i usluga prema vašim kupcima i od vaših dobavljača, kao i jednostavnu proizvodnju. Modul je organiziran na način da je u svakoj bazi podataka moguće voditi promet više poslovnica (organizacijskih jedinica). Unutar svake organizacijske jedinice moguće otvoriti neograničen broj lokacija/skladišta (veleprodajnih, maloprodajnih, materijalnih). Za svaku organizacijsku jedinicu moguće je također voditi odvojeno veleprodajnu i maloprodajnu cijenu, a program odlučuje koju će koristiti ovisno o vrsti lokacije. Ovo je pogodno za firme koje imaju veleprodaju i maloprodaju u jednom objektu pa je moguće na jednom mjestu primiti robu i izvršiti kalkulaciju za oba skladišta, te kasnije samo međuskladišnicama prebacivati artikle. Modul podržava također fiskalizaciju u BiH.

Prodaja

 • Ponude kupcima
 • Narudžbe kupaca
 • Rezervacije
 • Avansi
 • Otpremnice
 • Računi
 • Povrati
 • Kasa blokovi (maloprodajni računi)
 • Ugovori

Nabava

 • Upiti za robu
 • Ponude dobavljača
 • Narudžbe dobavljačima
 • Avansi dobavljačima
 • Prijem robe
 • Povrati dobavljaču
 • Ulazne kalkulacije

Interno

 • Predatnice
 • Primke
 • Međuskladišnice
 • Zapisnici o promjeni cijena
 • Računi troškova (unos kroz robno)
 • Predlošci robnih dokumenata

Jednostavna proizvodnja i servis

 • Normativi
 • Radni nalozi
 • Rastavnice
 • Radni nalog za servis vozila

Inventura

 • Popisni listovi
 • Inventurni listovi
 • Višak
 • Manjak
 • Početno stanje

Grupne obrade

 • Generiranje računa
 • Generiranje ulaznih kalkulacija
 • Generiranje zaključka maloprodaje
 • Generiranje knjiga KUF/KIF
 • Generiranje temeljnice FK
 • Obračun utroška po normativu
 • Preračun utroška zalihe
 • Knjiženje utroška zalihe

Prijenos podataka

 • Prijenos iz prodajnog
  mjesta, udaljene lokacije, drugog programa itd.

Izvještaji/analize

 • Kartica prometa
 • Dnevnih prometa
 • Skladišni iskaz
 • Pregled prometa po artiklima
 • Minimalne/maksimalne količine
 • Cjenik
 • Rekapitulacije prometa
 • Rekapitulacije po partnerima
 • Rekapitulacija utroška zaliha (WAC, FIFO, LIFO)
 • Rekapitulacija rezervacija
 • Zapisnik o promjeni cijena
 • Kumulativni izvještaj
 • Obračun poreza
 • Trgovačka knjiga na malo/veliko
 • Status partnera
 • Rekapitulacija prometa komercijaliste
 • Rekapitulacija računa
 • Naljepnice
 • Zaključak maloprodaje
 • Pregled prometa
 • IZVJEŠTAJ PO ŽELJI...

Obračun plaća i ugovora o djelu

Modul obračun plaća je nastao od samostalne aplikacije, također iz naše ponude, integracijom u isto korisničko sučelje i povezivanjem sa ostalim modulima (financijsko, platni promet...). Načinom izrade prilagođen je korištenju kako tvrtkama sa manjim brojem zaposlenika, tako i onima sa nekoliko stotina i tisuća. Isto tako je moguće voditi plaće i za fizičke osobe sa zaposlenicima (Obrazac 2001, 2002...) u istom mjesečnom obračunu i izrada pratećih obrazaca i naloga za plaćanje. Program vam izrađuje naloga automatski bez obzira iz koliko županija su zaposlenici i gdje se nalaze poslovnice. Također se izdaju nalozi za plaćanje pratećih naknada poslodavaca (vodna, zašitita od nesreća...), te automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

Funkcionalnosti

 • neograničeni broj organizacijskih jedinica (mjesta troška / profitnih centara) za svako poduzeće / organizaciju
 • neograničeni broj uposlenih radnika
 • definiranje neograničenog broja parametriziranih vrsta rada / primanja uz različite formule obračuna (otvoreni sistem definiranja) mijenja sam korisnik
 • Prihodi u stvarima i uslugama
 • parametarsko ograničenje minulog rada do 20%
 • neograničeni broj vrsta rada / primanja u obračunu
 • obračun od brutto, na netto, netto na brutto, na “ruke") neovisno da li u apsolutnom iznosu ili brojem sati ili kombinirano.
 • obračun po principu sati ili apsolutnih iznosa bilo na brutto ili netto principu
 • parametrizirane otvorene grupe doprinosa i pojedinačni doprinosi (mijenja sam korisnik)
 • izračun prosječnih satnica i prosječnih primanja
 • automatski izračun radnog staža
 • dodaci, odbici, automatski obračun kredita za neograničeni broj kreditnih obveza
 • akontacije, višestruke isplate u mjesecu
 • generiranje zbrojnih naloga za prijenos - prenosivi medij ili Internet
 • nalozi za upis na tekuće račune različitih banaka sa automatskim prijenosom prema Unicredit, Raiffeisen, Intesa i Hypo banci, po potrebi i prema drugim bankama.
 • obrasci, generiranje datoteka na prenosnom mediju
 • neograničeni pristup prethodnim obračunima
 • parametrizirana izvješća obračuna po zaposlenicima, vrstama primanja, razdobljima, org. jedinicama, itd.
 • standardne tehničke funkcije sustava i pomoćne funkcije
 • Zakonom definirani obrasci (MIP-1023, 2001...)
 • Prijenos naloga u platni promet

Putni nalozi

Ovdje evidentiramo naloge za službeno putovanje, putne naloge te loko vožnju. Omogućen je automatski prijenos u blagajnu, obračun plaća i financijsko knjigovodstvo. Moguće je i evidentiranje putnih naloga za teretna vozila

 • Isplata akontacije
 • Evidentiranje dnevnica
 • Evidentiranje prijeđenog puta
 • Evidentiranje troškova
 • Isplata/povrat akontacije
 • Obračun putnih troškova
 • Prijenos u blagajnu
 • Prijenos u obračun plaća
 • Prijenos u financijsko

Osnovna sredstva

Modul omogućuje jednostavno evidentiranje osnovnih sredstava tvrtki. Omogućen je automatski obračun amortizacije i knjiženje u financijsko računovodstvo. Moguće je odvojeno pratiti amortizaciju uvećane/umanjene vrijednosti.

 • Nabava osnovnih sredstava
 • Stavljanje u upotrebu
 • Premještanje
 • Izmjena vrijednosti
 • Prestanak korištenja
 • Obračun amortizacije

Blagajna

Vođenje blagajne, primitci, izdatci, blagajnički izvještaj. Moguće je voditi neograničen broj blagajni/valuta. Modul je povezan sa robno-materijalnim, putnim nalozima, kuf/kif, plaćama, financijskim knjigovodstvom.

Platni promet

Modul je namjenjen izradi platnih naloga i obrazaca 1450, kao i automatiziranom uvozu elektronskih izvoda. Omogućuje ispis naloga na poseban A4 format za laserski ispis i na matrične pisače. Također je moguće automatski izvesti podatke za internet bankarstvo. Odvojeno je evidentiranje naloga i izvršenje. Integriran je sa ostalim modulima, robno i materijalno, obračun plaća, kuf/kif, a može funkcionirati i samostalno. Definiranjem pravilima kontiranja moguće je automatski kontirati i knjižiti izvode u financijsko knjigovodstvo.

Knjige KUF/KIF

Unos knjiga ulaznih/lzlaznih faktura sa automatskim kontiranjem i knjiženjem u financijsko knjigovodstvo. Modul omogućuje automatsku izradu PDV prijave. Ako se ne koristi robno i materijalno omogućuje prijenos u platni promet i blagajnu. Fleksibilnim načinom kontiranja, moguće je unijeti sve vrste računa (robnih, troškova, uvoza...). Nakon knjiženja ulaznih/izlaznih dokumenta možete izvršiti automatsko knjiženje PDV-a (saldiranje). Putem predefiniranih vrsta ulaznih/izlaznih računa imamo i automatski ispis D-PDV obrasca.

Knjige prihoda i rashoda

Evidentiranje knjiga prihoda i rashoda za poduzetnike, evidentiranje potraživanja i obveza sa automatskim prijenosom iz ostalih dijelova aplikacije i ispisom pratećih obrazaca (KPR-1041, EPO-1044, SPR-1053, GPD-1051, GPZ-1052).

Financijsko knjigovodstvo

Modul sadrži glavnu knjigu sa saldakontima kupaca i dobavljača. Automatskom obradom moguće je generirati početno stanje. Svi ostali moduli su povezani sa financijskim knjigovodstvom, a moguće je da funkcionira samostalno.

Funkcionalnosti

 • Evidentiranje temeljnica
 • Knjiženje temeljnica
 • Pregled proknjiženih temeljnica
 • Pojedinačno/automatsko zatvaranje stavaka
 • Kompenzacije
 • Multikompenzacije
 • Generiranje temeljnice početnog stanja
 • Generiranje zaključnih knjiženja (zatvaranje klase 5 i 6)
 • Evidentiranje opomena

Izvještaji

 • Konto kartica
 • Brutto bilanca
 • Dnevnik
 • Sintetička kartica
 • Izvještaj otvorenih stavaka
 • Izvještaj zatvorenih stavaka
 • Pregled prometa
 • Pregled otvorenih stavaka
 • Pregled zatvrenih stavaka
 • Slanje pojedinačnih IOS-a
 • Struktura potraživanja
 • Bilanca stanja
 • Bilanca uspjeha
 • Izvještaj novčanih tokova

Obračun kamata

Program omogućuje obračun zateznih i drugih kamata, kao i pripremu rata kredita korištenjem konformnog ili relativnog kamatanjaka, jednostavnih ili složenih kamata.

Farma

Modul za evidentiranje stoke na farmi i izvršenih radova na poljoprivrednom zemljištu sa pratećim izvještajima.

Funkcionalnosti

 • Nabava, rođenje
 • Prodaja, smrt
 • Aktivne i eliminirane životinje
 • Rodovnica
 • Veterinarski događaji i terapije
 • Praćenje povlačenja mlijeka i meso zbog bolesti ili terapije.
 • Vaganje
 • Praćenje reprodukcije
 • Praćenje kretanja životinje unutar ili van farme

 • Ocjenjivanje životinja ovisno o vrsti
 • Velik broj zakonskih i ostalih izvještaja
 • Praćenje prozvodnje mlijeka
 • Praćenje izvršenih radova na farmi
 • Praćenje proizvodnih ciklusa

Video prezentacija usluge

Pogledajte nekoliko prezentacijskih videa naše usluge, ostale potražite na našem YouTube kanalu.

Korištenje i ostale karakteristike usluge IPIS Online

Pored pregleda funkcionalnosti po modulima pogledajte što je još uključeno u uslugu.

Što nudimo?

Podrška korisnicima

U cijenu je uključena podrška mailom, forumima ili putem chat aplikacije. Za one koji žele može se dobiti premium podrška koja uključuje i telefonsku podršku, udaljeni pristup itd.

Cjelovit sustav

Nudimo Vam cjeloviti sustav, od nabave, prodaje, radnih naloga, skladišta, kadrovske evidencije i obračuna plaća, ugovora o djelu, do financijskog knjigovodstva. Svi podaci se unose samo JEDANPUT!

Besplatan 30-dnevni demo

Prijavom u sustav dobivate pravo besplatnog korištenja u trajanju od 30 dana sa Vašim podacima. Ako se odlučite za nastavak korištenja svi podaci ostaju.

Startup tvrtke - 3 mjeseca besplatno

Znamo kako je se u današnje vrijeme, pogotovo na našim terenima, teško odlučiti za pokretanje samostalnog biznisa zbog troškova koje imamo odmah od prvog dana registriranja tvrtke. Stoga za startup tvrtke nudimo besplatno korištenje u trajanju od 3 mjeseca da biste što lakše i bez početnih troškova počeli poslovati po zakonu.

Online dokumentacija

U pripremi je cjelovita dokumentacija za učenje. Uz pisane upute, pripremamo i video za najbitnije dijelove aplikacije i rješenja određenih zadataka.

Dodatne funkcionalnosti

IPSoft uvijek sluša što govore i traže korisnici. Uz nas ste jednaki učesnik u stvaranju što boljeg i učinkovitijeg poslovnog sustava. SLOBODNO SE UKLJUČITE!

Potrebna infrastruktura

Za korištenje sustava vam ne trebaju skupi serveri, dovoljno je imati širokopojasni pristup internetu i najobičnije računalo (Windows, Linux, MAC OS) sa instaliranim internet preglednikom. Za što ugodniji rad u sustavu, IPSoft preporuča korištenje Google Chrome-a.

Pogreške u sustavu (bug)

Opsežnim testiranjem pokušavamo svesti mogućnost pogreške na minimum, a ukoliko dođe do pogreške, naprednim sustavom izvješćivanja o pogrešci i analize odmah pristupamo uklanjanjem istog. Najčešće sve bugove otklanjamo unutar 24 h od prijave istoga.

Cjenik mjesečnih usluga

Plaćene licence vrijede za broj istovremenih korisnika koji mogu pristupiti jednoj bazi podataka jedne pravne osobe. Primjerice, imate 3 zaposlenika koji će raditi u sustavu, a istovremeno vam je potrebno da samo jedan korisnik se može prijaviti, onda plaćate samo pretplatu za jednog korisnika.

Licencu možete plaćati na mjesečnoj razini tako da nikada nećete platiti ono što nećete koristiti, a na unutar mjeseca možete jedanput promjeniti paket funkcionalnosti koji Vam je potreban. Odabirom bilo kojeg skupa funkcionalnosti imate pravo BESPLATNOG TESTIRANJA sustava sa Vašom bazom podataka u trajanju od 30 dana.

U CIJENE NIJE URAČUNAT PDV!

Svaka dodatna baza podataka 20% od vrijednosti prve licence

FAKT

20 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 10 KM/mj.

Dodatna baza podataka 4 KM/mj.

 • Prodaja/Fakturiranje
 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • Knjige prihoda i rashoda
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namjenjen mikro uslužnim poduzećima koja ne rade s robom i nisu u sustavu PDV-a.

FAKT+

30 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 15 KM/mj.

Dodatna baza podataka 6 KM/mj.

 • Prodaja/Fakturiranje
 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • KUF/KIF/PDV
 • Knjige prihoda i rashoda
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namjenjen srednje velikim uslužnim poduzećima, koja su u sustavu PDV-a i sami će izrađivati PDV prijavu.

FAKT++

40 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 20 KM/mj.

Dodatna baza podataka 8 KM/mj.

 • Prodaja/Fakturiranje
 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • KUF/KIF/PDV
 • Knjige prihoda i rashoda
 • Obračun plaća
 • Ugovori o djelu
 • Putni nalozi
 • Loko vožnja
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namjenjen velikim uslužnim poduzećima koja su u sustavu PDV-a, te će sami izrađivati PDV prijavu. Također će vršiti obračun plaća i izrađivati putne naloge.

RMK

40 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 20 KM/mj.

Dodatna baza podataka 8 KM/mj.

 • Prodaja/Fakturiranje
 • Nabava/Kalkulacije
 • Jedno skladište
 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • Knjige prihoda i rashoda
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namjenjen mikro trgovačkim poduzećima koja neće sama izrađivati PDV prijavu.

RMK+

60 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 30 KM/mj.

Dodatna baza podataka 12 KM/mj.

 • Prodaja/Fakturiranje
 • Nabava/Kalkulacije
 • Neograničen broj skladišta
 • Radni nalog/proizvodnja
 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • KUF/KIF/PDV
 • Knjige prihoda i rashoda
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namjenjen srednje velikim trgovačkim poduzećima, koja su u sustavu PDV-a i sami će izrađivati PDV prijavu. Također imaju mogućnost vođenja više skladišta i izrade radnih naloga.

RMK++

70 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 35 KM/mj.

Dodatna baza podataka 14 KM/mj.

 • Prodaja/Fakturiranje
 • Nabava/Kalkulacije
 • Neograničen broj skladišta
 • Radni nalog/proizvodnja
 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • KUF/KIF/PDV
 • Knjige prihoda i rashoda
 • Obračun plaća
 • Ugovori o djelu
 • Putni nalozi
 • Loko vožnja
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namjenjen velikim trgovačkim poduzećima koja su u sustavu PDV-a, te će sami izrađivati PDV prijavu, voditi više skladišta i izrađivati radne naloge. Također će vršiti obračun plaća i izrađivati putne naloge.

OPU

40 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 20 KM/mj.

Dodatna baza podataka 8 KM/mj.

 • Obračun plaća
 • Šihterica
 • Ugovori o djelu
 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • Svi zakonski obrasci sa prijenosom u XML
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namijenjen korisnicima koji žele samo vršiti obračun plaća i ugovora o djelu sa automatskim ispisom virmana i prijenosom u internet bankarstvo.

FK

45 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 22 KM/mj.

Dodatna baza podataka 9 KM/mj.

 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • KUF/KIF/PDV
 • Knjige prihoda i rashoda
 • Financijsko knjigovodstvo
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Kompenzacije
 • Obračun kamata
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namjenjen za knjigovodstvene urede poduzeća koja koriste neko drugo robno rješenje i ne treba im obračun plaća.

FK+

70 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 35 KM/mj.

Dodatna baza podataka 14 KM/mj.

 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • KUF/KIF/PDV
 • Knjige prihoda i rashoda
 • Financijsko knjigovodstvo
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Kompenzacije
 • Obračun kamata
 • Obračun plaća
 • Ugovori o djelu
 • Putni nalozi
 • Loko vožnja
 • Osnovna sredstva
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namjenjen većim knjigovodstvenim uredima bez potrebe vođenja robno-materijalnog knjigovodstva.

FULL

100 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 50 KM/mj.

Dodatna baza podataka 20 KM/mj.

 • Prodaja/Fakturiranje
 • Nabava/Kalkulacije
 • Neograničen broj skladišta
 • Radni nalog/proizvodnja
 • Financijska blagajna
 • Platni promet
 • KUF/KIF/PDV
 • Knjige prihoda i rashoda
 • Financijsko knjigovodstvo
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Kompenzacije
 • Obračun kamata
 • Obračun plaća
 • Ugovori o djelu
 • Putni nalozi
 • Loko vožnja
 • Osnovna sredstva
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Namjenjen velikim poduzećima koja žele imati cjelovito poslovanje na jednom mjestu bez višestrukih unosa u različite poslovne softvere.

FA

40 KM/mj.

Dodatni istovremeni korisnik 20 KM/mj.

Dodatna baza podataka 8 KM/mj.

 • Nabava, rođenje životinje
 • Prodaja, smrt
 • Aktivne i eliminirane životinje
 • Rodovnice
 • Veterinarski događaji i terapije
 • Praćenje povlačenja mesa i
 • Vaganje
 • Praćenje reprodukcije
 • Praćenje kretanja životinje unutar ili van farme
 • Ocjenjivanje životinja ovisno o vrsti
 • Velik broj zakonskih i ostalih izvještaja
 • Praćenje prozvodnje mlijeka
 • Praćenje izvršenih radova na farmi
 • Praćenje proizvodnih ciklusa
 • Email podrška, forum, chat
 • Dostupnost usluge 99,9% vremena
 • Dodatni paket koji se naplaćuje posebno, namijenjen za evidenciju stoke i poljoprivrednog zemljišta. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa svim ostalim navedenim paketima.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za naš poslovni sustav, slobodno nas kontaktirajte.


Ured

 • IPSoft, Business Solutions
 • Adresa: Novi autobusni kolodvor b.b., 80240 Tomislavgrad, BiH
 • Telefon: ++387 34 354 363
 • Email: info@ipsoft-tg.com